Tuesday, March 13, 2012

EDITORYAL: 50-taon ng pananalig (March 9-15)


Magandang balita ang hatid ng mga mensaheng binigkas ng matataas na opisyal ng simbahang katoliko sa pagdiriwang ng ika-50 Jubileo ng Diyosesis ng Malolos.

Binigyan nila ng papuri ang matibay na pananalig sa Diyos ng mga kasapi ng diyosesis na nagsilbing isa sa mga sandigan ng nito sa nagdaang 50-taon, bukod sa mapagpalang grasya o kagandahang loob ng Diyos.

Dahil dito, sinabi ni Gaudencio Cardinal Rosales, ang dating arsobispo ng Maynila na dapat humanda ang mga Bulakenyo dahil mas marami pang biyayang ipagkakaloob ng Diyos.  Ang pahayag na ito ay isa sa mga halimbawa ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayang naging matapat sa kanya na ayon sa Banal na Aklat ay “hindi ko kayo pababayaan.”

Marami ang umaasa sa mayamang biyayang sinambit ng obispo sapagkat marami ang naniniwala na ang mga biyayang iyon ay magkakahugis sa pamamagitan ng materyal na bagay. Posible. Pero, tandaan natin ang payo ng Panginoong Hesus sa mga tao na ang “ipunin ay kayamanang di nabubulok” o ang kayamanang espiritwal na sa langit makakamtan.

Ito ang dalawang mukha ng pangako ng Diyos sa tao. Ngunit, sa lupa man o sa langit ipagkaloob ang biyaya, tiyak na ipagkakaloob ito dahil ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. 

Ito ay nangangahulugan na habang naririto tayo ay lupa ay tatanggap pa rin tayo ng mayamang biyaya ng Diyos.  Pero dapat di nating tandaan ang paalala ng simbahan na “nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.”

Sa diwang ito, nais ng Mabuhay na ipaalala sa bawat Bulakenyo, katoliko man o hindi, na mayroon tayong obligasyon sa ating bayan at kapwa mamamayan.  Gawin natin ang ating obligasyon bilang mabuting mamamayan, at iwaksi ang gawang masama.

Ito ay tumutugon din sa mga nilalaman ng 10-Utos ng Diyos na nasaad sa Bibliya kung saan ay nilinaw ang papel ng bawat tao sa Diyos at sa kanyang kapwa tao.  Ang mabuting relasyon natin sa kapwa tao ay isang paggalang sa Diyos na lumikha sa atin; at ayon sa katuruan ng simbahan, ang bawat tao ay sakramento ng Diyos, o daluyan ng kanyang grasya o kagandahang loob.

Sa huli, ipinapaalala namin ang buod ng mensahe ni Obispo Luis Antonio Tagle ng Maynila na nakabatay pa rin sa nilalaman ng Bibliya na nagsasabing, “walang halaga ang pananampalatayang hindi nasasagkapan ng gawa.”

Patunayan natin an gating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating mabuibuting gawa, ngayon!  (END)

No comments:

Post a Comment